دفاتر گوانجو و شنزن

دفتر شنزن :

گواندونگ , شنزن , فوتیان , خیابان لانگوانگ , جینماوو لیدو , بلوک B , پلاک های 113 و 114
تلفن :  83241697-0755

 
 
Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh