لیست تعرفه‌ کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد / اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی

لیست تعرفه‌ کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد / اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی

اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی، مجوز سازمان انرژی اتمی برای واردات و ترخیص یک سری از اقلام خطرناک ضروری است. واردکنندگان جهت ترخیص  این نوع کالاها نیاز به این مجوز دارند. 

یکی از خدمات بازرگانی صارش دریافت مجوز از سازمان انرژی اتمی برای کالاهای وارداتی مرتبط با این سازمان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واردات و لیست تعرفه‌ کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد با ما تماس حاصل فرمایید.

 

لیست تعرفه‌ کالاهایی که هنگام ترانزیت نیاز به اخذ مجوز انرژی اتمی دارد:

 • سنگ اورانیوم و کنسانتره آن تحت تعرفه ۲۶۱۲۱۰
 • سنگ توریم و کنسانتره آن تحت تعرفه ۲۶۱۲۲۰
 • سنگ نیوبیوم، تانتال، وانادیوم تحت تعرفه ۲۶۱۵۹۰
 • سنگ وانادیوم و کنستانتره های آن تحت تعرفه ۲۶۱۵۹۰۱۰
 • عناصر شیمیایی رادیواکتیو و ایزوتوپهای رادیواکتیو، ترکیبات آنها، مخلوطها و پسمانهای دارای اینمحصولات همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپهای قابل شکافتن fissiles یا حاصلخیز fertiles تحت تعرفه ۲۸۴۴
 • اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن، آلیاژها، ایسپرسیون ها، همچنین سرمتها Cermets، محصولات سرامیکی و مخلوطهایی که حاوی اورانیوم طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشند تحت تعرفه ۲۸۴۴۱۰۰۰
 • اورانیوم غنی شده از لحاظ ۲۳۵-U و ترکیبات آن، پلوتونیوم و ترکیبات آن، آلیاژها، دیسپرسیونها، همچنین سرمتها، محصولات و مخلوطهای دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ ۲۳۵-U، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصولات تخت تعرفه ۲۸۴۴۲۰۰۰
 • اورانیوم ضعیف شده از لحاظ ۲۳۵-U و ترکیبات آن، توریم و ترکیبات آن، آلیاژها، دیسپرسیونها، همچنین سرمتها، محصولات سرامیکی و مخلوطهای دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ ۲۳۵-U، توریم یا ترکیبات این محصولات تحت تعرفه ۲۸۴۴۳۰۰۰
 • عناصر و ایزوتوپها و ترکیبات رادیواکتیو غیر از آنهایی که مشمول شمارههای فرعی ۲۸۴۴۱۰ و ۲۸۴۴۲۰ یا ۲۸۴۴۳۰ می شوند،  آلیاژها، دیسپرسیونها، همچنین سرمتها Cermets، محصولات سرامیکی و مخلوط های دارای این عناصر، ایزوتوپها یا ترکیبات آنها، پسمانهای رادیواکتیو تحت تعرفه ۲۸۴۴۴۰۰۰
 • عناصر سوختی (فشنگها) مستعمل و متساطع راکتورهای هسته ای تحت تعرفه ۲۸۴۴۵۰۰۰
 • آب سنگین (اکسید دوتریم) تحت تعرفه ۲۸۴۵۱۰۰۰
 • رادیوداروها که به منظور تشخیص و درمان بیماریها تهیه گردیده تحت تعرفه ۲۸۴۵۹۰۰۰
 • قراضه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد، شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد تحت تعرفه ۷۲۰۴
 • قراضه و ضایعات مس، شمش های حاصل از ذوب مجدد و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات مس تحت تعرفه ۷۴۰۴۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات نیکل و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات نیکل تحت تعرفه ۷۵۰۳۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات آلومینیوم، شمش های حاصل از ذوب مجدد و یا کارنشده و یا آلومینیوم غیرممزوج و یا آلیاژهای آلومینیوم تحت تعرفه ۷۶۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات سرب، شمشها و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات سرب تحت تعرفه ۷۸۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات روی و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات روی تحت تعرفه ۷۹۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات قلع و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات قلع تحت تعرفه ۸۰۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات تنگستن و مصنوعات از تنگستن تحت تعرفه ۸۱۰۱۹۷۰۰
 • قراضه و ضایعات مولیبدن و مصنوعات از مولیبدن تحت تعرفه ۸۱۰۲۹۷۰۰
 • قراضه و ضایعات تانتال و مصنوعات از تانتال تحت تعرفه ۸۱۰۳۳۰۰۰
 • قراضه و ضایعات منیزیم و مصنوعات از منیزیم تحت تعرفه ۸۱۰۴۲۰۰۰
 • قراضه و ضایعات مات کبالت و مصنوعات از کبالت تحت تعرفه ۸۱۰۵۳۰۰۰
 • قراضه و ضایعات بیسموت و مصنوعات از بیسموت تحت تعرفه ۸۱۰۶۰۰۱۰
 • شمش حاصل از ذوب مجدد قراضه و ضایعات بیسموت تحت تعرفه ۸۱۰۶۰۰۲۰
 • قراضه و ضایعات بریلیوم و مصنوعات از بریلیوم تحت تعرفه ۸۱۱۲۱۳۰۰
 • قراضه و ضایعات کروم و مصنوعات از کروم تحت تعرفه ۸۱۱۲۲۲۰۰
 • قراضه و ضایعات تالیوم و مصنوعات از تالیوم تحت تعرفه ۸۱۱۲۵۲۰۰
 • راکتورهای هسته ای، عناصر سوخت، مصرف نشده (irradiated non) برای راکتورهای هسته ای، ماشین آلات و دستگاه ها برای جداسازی ایزوتوپ تحت تعرفه ۸۴۰۱
 • راکتورهای هسته ای تحت تعرفه ۸۴۰۱۱۰۰۰
 • ماشین آلات و دستگاه های جداسازی ایزوتوپ ها و اجزا و قطعات آن ها تحت تعرفه ۸۴۰۱۲۰۰۰
 • اجزاء و قطعات راکتورهای هسته ای تحت تعرفه ۸۴۰۱۴۰۰۰
 • دستگاه هایی که تشعشعات آلفا، بتا یا گاما را به کار می برند، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاههای رادیوگرافی و رادیوتراپی تحت تعرفه ۹۰۲۲۱۹

 

لیست تعرفه کالاهایی که نیاز به اخذ مجوز ورود ندارند ولی به هنگام ترخیص و ترانزیت لازم است مجوز دریافت نمایند:

 • قراضه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد، شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد تحت تعرفه ۷۲۰۴
 • قراضه و ضایعات مس، شمش های حاصل از ذوب مجدد و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات مس تحت تعرفه ۷۴۰۴۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات نیکل و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات نیکل تحت تعرفه ۷۵۰۳۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات آلومینیوم، شمش های حاصل از ذوب مجدد و یا کارنشده و یا آلومینیوم غیرممزوج و یا آلیاژهای آلومینیوم تحت تعرفه ۷۶۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات سرب، شمشها و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات سرب تحت تعرفه ۷۸۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات روی و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات روی تحت تعرفه ۷۹۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات قلع و یا اشکال مختلف حاصل از ذوب مجدد ضایعات قلع تحت تعرفه ۸۰۰۲۰۰۰۰
 • قراضه و ضایعات تنگستن و مصنوعات از تنگستن تحت تعرفه ۸۱۰۱۹۷۰۰
 • قراضه و ضایعات مولیبدن و مصنوعات از مولیبدن تحت تعرفه ۸۱۰۲۹۷۰۰
 • قراضه و ضایعات تانتال و مصنوعات از تانتال تحت تعرفه ۸۱۰۳۳۰۰۰
 • قراضه و ضایعات منیزیم و مصنوعات از منیزیم تحت تعرفه ۸۱۰۴۲۰۰۰
 • قراضه و ضایعات مات کبالت و مصنوعات از کبالت تحت تعرفه ۸۱۰۵۳۰۰۰
 • قراضه و ضایعات بیسموت و مصنوعات از بیسموت تحت تعرفه ۸۱۰۶۰۰۱۰
 • شمش حاصل از ذوب مجدد قراضه و ضایعات بیسموت تحت تعرفه ۸۱۰۶۰۰۲۰
 • قراضه و ضایعات بریلیوم و مصنوعات از بریلیوم تحت تعرفه ۸۱۱۲۱۳۰۰
 • قراضه و ضایعات کروم و مصنوعات از کروم تحت تعرفه ۸۱۱۲۲۲۰۰
 • قراضه و ضایعات تالیوم و مصنوعات از تالیوم تحت تعرفه ۸۱۱۲۵۲۰۰

 

لیست تعرفه کالاهایی که برای صادرات نیازمند مجوز سازمان انرژی اتمی می باشد:

 • سنگ اورانیوم و کنسانتره آن تحت تعرفه ۲۶۱۲۱۰
 • سنگ توریم و کنسانتره آن تحت تعرفه ۲۶۱۲۲۰
 • سنگ نیوبیوم، تانتال، وانادیوم تحت تعرفه ۲۶۱۵۹۰
 • سنگ وانادیوم و کنستانتره های آن تحت تعرفه ۲۶۱۵۹۰۱۰
 • عناصر شیمیایی رادیواکتیو و ایزوتوپهای رادیواکتیو، ترکیبات آنها، مخلوطها و پسمانهای دارای اینمحصولات همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپهای قابل شکافتن fissiles یا حاصلخیز fertiles تحت تعرفه ۲۸۴۴
 • اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن، آلیاژها، ایسپرسیون ها، همچنین سرمتها Cermets،محصولات سرامیکی و مخلوطهایی که حاوی اورانیوم طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشند تحت تعرفه ۲۸۴۴۱۰۰۰
 • اورانیوم غنی شده از لحاظ ۲۳۵-U و ترکیبات آن، پلوتونیوم و ترکیبات آن، آلیاژها، دیسپرسیونها، همچنین سرمتها، محصولات و مخلوطهای دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ ۲۳۵-U، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصولات تخت تعرفه ۲۸۴۴۲۰۰۰
 • اورانیوم ضعیف شده از لحاظ ۲۳۵-U و ترکیبات آن، توریم و ترکیبات آن، آلیاژها، دیسپرسیونها، همچنین سرمتها، محصولات سرامیکی و مخلوطهای دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ ۲۳۵-U، توریم یا ترکیبات این محصولات تحت تعرفه ۲۸۴۴۳۰۰۰
 • عناصر و ایزوتوپها و ترکیبات رادیواکتیو غیر از آنهایی که مشمول شمارههای فرعی ۲۸۴۴۱۰ و ۲۸۴۴۲۰ یا ۲۸۴۴۳۰ می شوند،  آلیاژها، دیسپرسیونها، همچنین سرمتها Cermets، محصولات سرامیکی و مخلوط های دارای این عناصر، ایزوتوپها یا ترکیبات آنها، پسمانهای رادیواکتیو تحت تعرفه ۲۸۴۴۴۰۰۰
 • عناصر سوختی (فشنگها) مستعمل و متساطع راکتورهای هسته ای تحت تعرفه ۲۸۴۴۵۰۰۰
 • رادیوداروها که به منظور تشخیص و درمان بیماریها تهیه گردیده تحت تعرفه ۲۸۴۵۹۰۰۰
 • جداسازی ایزوتوپ تحت تعرفه ۸۴۰۱
 • راکتورهای هسته ای تحت تعرفه ۸۴۰۱۱۰۰۰
 • ماشین آلات و دستگاه های جداسازی ایزوتوپ ها و اجزا و قطعات آن ها تحت تعرفه ۸۴۰۱۲۰۰۰
 • اجزاء و قطعات راکتورهای هسته ای تحت تعرفه ۸۴۰۱۴۰۰۰
 • شتاب دهنده ذرات تحت تعرفه ۸۵۴۳۱۰
 • دستگاه های سینتی گرافی (Scintigraphy)؛ همچنین برای آشکارسازهای دستگاه برش نگاری با گسیل پوزیترون (PET)، آشکارساز دوربین گاما، آشکارساز دستگاه اسپکت (SPECT) و آشکارساز فلت پنل ها (FPDs) تحت تعرفه ۹۰۱۸۱۴۰۰
 • دستگاه هایی که اشعه ایکس یا تشعشعات آلفا، بتا، گاما یا نوترون را به کار می برند، حتی برای مصارف پزشکی، صنعتی، جراحی، پژوهشی، آموزشی و دامپزشکی، همچنین دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی، تیوب های اشعه ایکس و سایر مولدهای اشعه ایکس تحت تعرفه ۹۰۲۲
 • دستگاه توموگرافی کامپیوتری (CTscan) تحت تعرفه ۹۰۲۲۱۲۰۰
 • سایر مصارف دستگاه های ایکس ری تحت تعرفه ۹۰۲۲۱۴۹۰
 • دستگاه هایی که تشعشعات آلفا، بتا یا گاما را به کار میبرند، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاه های رادیوگرافی و رادیوتراپی تحت تعرفه ۹۰۲۲۱۹
 • دستگاه ایکس ری موبایل برای بازرسی کالا (به استثنای دستگاه های تعرفه ۸۷۰۵) تحت تعرفه ۹۰۲۲۱۹۱۰
 • تیوب های اشعه ایکس تحت تعرفه ۹۰۲۲۳۰۰۰

 

اخذ کلیه مجوزها و گواهی های قانونی لازم جهت ترخیص کالای خود را به بازرگانی صارش بسپارید. برای کسب مشاوره در زمینه بازرگانی واردات و صادرات می توانید با واحد مشاوره بازرگانی صارش تماس حاصل فرمایید.