چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت بازرگانی صارش .

چشم انداز VISION

بر اساس چشم انداز بازرگانی صارش می خواهد که به عنوان بزرگترین شرکت در بخش خصوصی در حوزه تجارت کالاهای مربوطه به عنوان پرچمدار و رهبر با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خصوصا خارجی و همچنین ارائه خدمات بازرگانی قدمی بزرگ در راستای پیشرفت  اهداف بلند کشور ایران بردارد.

ماموریت MISSION

بر اساس سند چشم انداز ماموریت مدیران و کارکنان شرکت بازرگانی صارش به شرح زیر می باشد:

  • می خواهد که بهترین کیفیت و قیمت را مخصوصا برای مشتری های داخلی عرضه کند.
  • سعی می کند که کالا ها را زودتر از موعد قول داده شده به دست مشتریان گرامی برساند.
  • می خواهد که به عنوان بزرگترین شرکت بازرگانی در حیطه خود در داخل و خارج مطرح باشد
  • تلاش وافر می کند که سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق کند.
  • ساختار و بقا خود را مرهون شما مشتریان گرامی می داند لذا همواره سعی در جلب رضایت شما مشتریان گرامی می کند.
  • نیازمند رضایت شما مشتریان است چرا که باور داریم یک مشتری رضایتمند به دنبال خود چندین مشتری دیگر نیز خواهد آورد.
  • تلاش می کند که هدف خود را صادرات کالایی قرار داده تا از این سبب بتواند باعث ایجاد تراز مثبت در روابط خارجی تجاری کشور شود.

 

 بیانیه ماموریت بازرگانی صارش :

یک مجموعه منحصر به فرد میباشد که به خاطر رضایت و سطح بالای قدرت رقابتی بالای آن به دنبال رهبری جهانی در زمینه تجارت و مبادلات در عرصه بین الملل مهم باشد ، خود را بر آن داشته تا خلأهای موجود در عرصه تامین کالا و خدمات بازرگانی  در اقصی نقاط جهان به سهولت حل تاثیر گذار بودن و قابل سهل بودن تفاوت هایی که در زمینه تجارت های بین الملل به وجود می آورد بایستی برای همگان در ایران و اقصی نقاط جهان قابل لمس و خدمات آن باعث رونق اقتصادی کشور و در ثانی کشور های جهان باشد.

 

 
 
Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh