بایگانی نویسنده برای: saresh210

درباره خانم رستگار

این نویسنده هنوز اطلاعاتی درباره خود ثبت نکرده است.
خانم رستگار تا کنون 145 مطلب مفید در سایت ثبت کرده است.

مطالب توسط خانم رستگار

ارزش کالای وارداتی بخش دوم

ارزش کالای وارداتی بخش دوم , ماده۱۵ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود: الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از‌‌ […]

ارزش کالای وارداتی بخش اول

ارزش کالای وارداتی بخش اول , ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر […]

حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات ترخیص

حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات ترخیص , ماده۵ ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود. تبصره۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند […]

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش چهارم

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش چهارم , ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد. ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید […]

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش سوم

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش سوم , زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است. ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف […]

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش دوم

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش دوم , ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است. ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید. […]

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش اول

مفاهیم گمرکی ترخیص کالا بخش اول , ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، فهرست عدل بندی

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، فهرست عدل بندی : زمانی که تنوع بسته بندی ویا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند ، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می باشد. در غیراینصورت گمرک مکلف است کلیه بسته ها را باز نموده و بازرسی نماید .Packing List  معمولاً توسط فروشنده و یا […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، گواهی بازرسی

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، گواهی بازرسی اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس ( بازرسی کالا ) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادر می شود . در بازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشور های مختلف می باشند و در اکثر […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، وکالت نامه

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، وکالت نامه اظهارنامه وارداتی ، وکالت نامه سندی است که به موجب آن شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی تحت عنوان موکل اختیارات خاصی را به شخص یا اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی تحت عنوان وکیل واگذار نماید . وکالت نامه به مدرکی اطلاق می گردد که صاحب […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، کارت بازرگانی

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، کارت بازرگانی اظهارنامه وارداتی ، کارت بازرگانی ممکن است برای اشخاص حقوقی یا حقیقی که رشته فعالیت آن ها مرتبط با امور بازرگانی ( از جمله حق العملکاری ) می باشد صادر شود . طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات ایران ، مبادرت به امر صادرات و واردات […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، کارت حق العملکاری

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، کارت حق العملکاری کارت حق العمل کاری ( ترخیص کاری ) اظهارنامه وارداتی ، کارت حق العملکاری یا Customs Broker به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف وی در گمرک انجام دهد . وفق مفاد […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، مجوز ثبت سفارش کالا

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، مجوز ثبت سفارش کالا اظهارنامه وارداتی ، مجوز ثبت سفارش کالا این مجوز به استناد فرم درخواست ثبت سفارش که توسط بخش معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی در اختیار متقاضیان واردات کالا قرار می گیرد ، پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر و ضمیمه نمودن پرفرما به آن و با […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، بیمه نامه

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، بیمه نامه ، در ادامه با این ضمیمه مهم در امر واردات آشنا می شویم . اظهارنامه وارداتی ، بیمه نامه سندی می باشد که توسط شرکت بیمه به درخواست بیمه گذار برای پوشش خطراتی که مورد نظر می باشد که در مقابل پرداخت حق بیمه صادر می گردد . […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، گواهی مبدآ

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، گواهی مبدآ اظهارنامه وارداتی ، گواهی مبدآ سندی است که کشور سازنده کالای مورد نظررا مشخص می نماید . این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر کننده کالا ( کشور فروشنده ) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) توصیه شده صادر می گردد . کشورسازنده و […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، مانیفست

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، مانیفست اظهارنامه وارداتی ، مانیفست : در واقع به فهرست کل بار یا محموله را می گویند . فهرست کل بارشامل بار حمل شده در یک وسیله ی واحد نقلیه است . فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است . این مشخصات شامل شماره سند حمل ، […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، بارنامه

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، بارنامه اظهارنامه وارداتی ، بارنامه عبارت است از سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می کند و حاکی از حمل کالای مورد معامله از یک نقطه به نام مبدا به نقطه دیگری به نام مقصد با وسیله نقلیه مورد توافق مانند کشتی و یا […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، ترخیصیه

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، ترخیصیه . اظهارنامه وارداتی ، ترخیصیه یا همان دستورتحویل یا اجازه تحویل سند یا حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبوردهنده می باشد که از سوی متصدی حمل ویا نماینده وی به عنوان گمرک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر می گردد . صاحب کالا یا نماینده قانونی […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، فاکتور کالا

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، فاکتور کالا یا سیاهه خرید یا صورتحساب فروش کالاست که پس از اخذ وجه  موضوع پروفرما توسط فروشنده و یا اطمینان از انجام ثبت سفارش و گشایش اعتبار بانکی توسط فروشنده صادرو به همراه سایر اسناد لازم ( طبق توافق درج شده در پروفرما ) از جمله گواهی مبدأ ، […]

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، قبض انبار

اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، قبض انبار اسناد ضمیمه اظهارنامه وارداتی ، قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبارعبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار ) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید . طبق مفاد قانون […]

 
 
Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh