برنج

برنج و گندم

/
واردات و صادرات برنج ، برنج یکی از اجزای سالم رژیم غذایی می باشد و منبع غنی کربوهیدرات های پیچیده و فاقد سدیم و کلسترول می باشد.
 
 
Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh