نوشته‌ها

حواله ارزی چیست

حواله ارزی چیست

حواله‌ های ارزی از طریق حساب واسترو و نوسترو،از طریق بانک پوشش دهنده پرداخت می‌شود.حواله ارزی به دو گروه حواله‌ های صادره و حواله های وارده تقسیم می‌شوند...
 
 
Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh Saresh