ای پی ال (EPL) مخفف چه کلماتی است و فلسفه این نامگذاری چیست؟

ای پی ال (EPL) مخفف چه کلماتی است و فلسفه این نامگذاری چیست؟
ای پی ال (EPL) ابتدای کلمات Electronic Packing List است . قبل از ایجاد سامانه جامع گمرکی نرم افزاری به نام آسیکودا جهت انجام تشریفات گمرکی استفاده می شد. تصمیم بر این شد که صاحبان کالا فهرست عدلبندی خود را در یک سامانه اظهار نمایند و در زمان تکمیل اظهارنامه در گمرک با نرم افزار آسیکودا این دو بخش با همدیگر ترکیب و یک اظهارنامه را تشکیل دهند.
پس از تهیه نرم افزار EPL برای بارگذاری عدلبندی (packing list) ، به دلایل متعددی این کار امکان پذیر نشد و تکمیل اظهارنامه و بارگذاری اسناد به این سامانه واگذار شد که در نهایت به حذف نرم افزار آسیکودا منجر گردید. علیرغم تغییر کاربری EPL ، این نام همچنان روی این سامانه باقی مانده است و هر چند بعدها آدرس CSW.IRICA.IR نیز برای اظهار کالا در نظر گرفته شد لیکن کماکان سامانه اظهار کالا به EPL معروف است.

سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجاری گمرک:
زیر سامانه های متعددی از قبیل کدینگ، احراز، مانیفست الکترونیکی و … در گمرک وجود دارد که هر کدام وظیفه خاصی دارند و مجموع آنها سامانه جامع گمرکی را تشکیل می دهد . کلیه سازمانهای همجوار و مجوز دهنده، شرکتها ، بیمه ها ، اظهار کنندگان و صاحبان کالا که از خارج گمرک به گمرک متصل می شوند و کارهای مربوط به سازمان خود را انجام می دهند از طریق پنجره واحد گمرکی (EPL – CSW) به گمرک متصل می شوند و کارکنان گمرک از طریق سامانه جامع گمرکی با این سازمانها ارتباط برقرار می کنند.

کنوانسیون کیوتو و پنجره واحد گمرک:
اصطلاحاتی مانند هماهنگ سازی و ساده سازی تشریفات در کنوانسیون کیوتو وجود دارد که در این راستا گمرک ایران با راه اندازی سامانه جامع گمرکی به یکسان سازی کمک شایانی نموده است ولی در زمینه ساده سازی وجود هفده حلقه در فرآیند اظهار کالا ” هرچند برخی حلقه ها عملیاتی نیستند” با کنوانسیون کیوتو سازگاری ندارد.