استخدام

فرم استخدام

متقاضی گرامی، چنانچه مایل به همکاری با بازرگانی صارش هستید، ردیف و رسته شغلی و سطح شغلی مورد نظر خود را ثبت و اقدام به تکمیل فرم نمایید. متقاضی گرامی، خواهشمندیم که فقط از طریق پر کردن فرم، درخواست همکاری خود را ثبت کنید و از برقراری هرگونه تماس تلفنی خودداری فرمایید.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    می‌توانید همزمان چند حرفه را انتخاب نمائید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  • 11 + 6 =