واردات پروگرامر، دیباگر

واردات پروگرمر و حمل و ترخیص دیباگرها ،امولاتورها وپروگرمرها و واردات از چین و همچنین ارسال حواله یوان به چین :

In-Circuit Programmers, Emulators, and Debuggers
پروگرامر چیست؟

پروگرامر قطعه سخت افزاری است که جهت انتقال اطلاعات(برنامه ها یا اطلاعات)از کامپیوتر به میکروکنترولرها ویا حافظه ها و یا بالعکس استفاده می شود.همچنین با کمک کامپیوتر یا به تنهایی قادر به انتقال برنامه یا تغییر تنظیمات یک قطعه الکترونیکی برنامه پذیر است.
در واقع پروگرامر فایل “HEX ” تولید شده توسط کامپایلر را دورن تراشه قرار می دهد. ما برای برقراری ارتباط بین پروگرامر و رایانه به نرم افزار احتیاج داریم. عموما کامپایلرهای میکرو دارای پروگرامر درونی هستند .

انواع پروگرامر
پروگرامرها در 2 گروه اصلی طبقه بندی می شوند:
پروگرامرهای تخصصی و عمومی (یونیورسال)
پروگرامرهای تخصصی برای یک گروه خاص از قطعات از یک سازنده مشخص هستند و عموما از طرف شرکتهای سازنده همان قطعات ارائه می شوند و محدود به یک یا چندین میکروکنترولر می شوند.
پروگرامرهای یونیورسال برای انواع قطعات استفاده می شوند و گستره وسیعی از انواع میکروکنترولرها را پروگرام می کند.

دیباگر چیست ؟
دیباگرنیز سخت افزاری است که از طریق کانکتور جیتگ به میکروکنترلر وصل شده و با کمک نرم افزار درون PC میتوان به تعقیب برنامه و اشکال زدایی آن پرداخت.