واردات و صادرات بادام

واردات و صادرات بادام خدمتی دیگر از بازرگانی صارش ، بازرگانی صارش با سال ها تجربه اقدام به واردات خشکبار از جمله انواع بادام از کشور هایی همچون آمریکا ، مصر ، هند ، پاکستان و… ونموده و هرگونه نیاز شما را هم در امر واردات و هم صادرات رفع می نماید . واردات : […]

انواع بادام صادراتی ایران

بادام: کیی از گیاهان تیره PRUNUS AMYGDALUS بادام با نام علمی گل سرخ متعلق به دولپ های ها م یباشد. بادام کی درخت بومی آسیای غربی، کرانه جنوبی دریای مدیترانه و مراکش است. این درخت اندازهای متوسط، بر گهای نیز های با حاشیه دندان هدار و دارای گ ل در اوایل بهار است. میوه آن […]