پمپ سرنگ Syringe Pump

پمپ سرنگ Syringe Pump , پمپ سرنگ های قابل برنامه ریزی شرکت Syringe Pump آمریکا تجهیزات مناسب برای آزمایشگاه های تحقیقاتی بر روی موضوعات نفت , گاز , شیمیایی , رنگ ها و رزین ها و غیره می باشد , این سرنگ با داشتن دقت فوق العاده بالا امکان تزریق مواد شیمیایی داخل سرنگ در […]