واردات از چین را از کجا آغاز کنیم ؟ قسمت دوم , روش ها و آموزش واردات از چین

واردات از چین را از کجا آغاز کنیم ؟ قسمت دوم ، برای واردات از چین چه اشتباهاتی که همه مرتکب می شوند را انجام ندهیم : هرگز به یک کارخانه سفارش عمده ندهید قبل از اینکه نمونه کالای آنها در دست شماست و واقعا کیفیتش عالی میباشد .   هیچ گاه به این جمله […]