آشنایی با انواع ضمانت نامه های بانکی

در این مقاله به انواع ضمانت نامه های بانکی به صورت خلاصه می پردازیم. ضمانت نامه های بانکی انواع مختلفی دارند که مهمترین و رایج ترین آنها عبارتند از :

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت نامه بازپرداخت، ضمانت نامه انجام تعهد، ضمانت نامه حسن انجام کار.

در زیر به طور خلاصه به معرفی این ضمانت نامه ها می پردازیم :

  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:

از شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده برای اطمینان از جدی بودن آنها در انجام تعهدات، در صورت برنده شدن دریافت می گردد. این ضمانت نامه معمولا به میزان 5 درصد قیمت پایه می باشد. عدم تسلیم ضمانت نامه به شرح مقرر در اسناد مناقصه یا مزایده موجب در پیشنهاد مزبور و عدم گشایش پاکات قیمت آن شرکت کننده می باشد.

  • ضمانت نامه بازپرداخت:

ضمانت نامه ای می باشد که به موجب آن، بانک ضامن به نیابت از ضمانت خواه متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع، جهت تضمین بازپرداخت هرگونه وام و تسهیلات دریافتی توسط ضمانت خواه از ذینفع، می گردد.

  • ضمانت نامه انجام تعهد:

پس از انجام مناقصه و تشخیص برنده مناقصه ممکن است ذینفع ضمانت نامه به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه از طرف قرارداد خود، درخواست ارائه این نوع ضمانت‌نامه را کند. لذا این نوع ضمانت نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی می‌ماند. اگر در هر مرحله از کار، مجری طرح به تعهدات خود عمل نکرده و کارفرما از عملکرد او ناراضی باشد، می‌تواند بابت خسارت خود وجه ضمانت نامه را از بانک مطالبه و دریافت کند.

  • ضمانت نامه حسن انجام کار:

این ضمانت نامه مشابه ضمانت نامه انجام تعهد می باشد. در قراردادهای پیمانکاری، ممکن است کارفرما به منظور اطمینان از حسن جریان کار، در زمان انعقاد قرارداد از پیمانکار درخواست ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات نماید که معمولا به میزان 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد. مدت اعتبار این ضمانت نامه معمولا چند ماه بیشتر از مدت زمان اجرای قرارداد و پایان گارانتی کالا یا خدمات موضوع معامله اصلی است.

بازرگانی صارش با بیش از ۲۰ سال سابقه در امور واردات محصولات ، یکی از سریع‌ترین و کارآمدترین تیم‌های بازرگانی متخصص مربوطه جهت اخذ ضمانت نامه های بانکی را داراست. در بازار برابر رقابتی امروز، نیاز به یک تیم کارآمد و متخصص در هر زمینه‌ای احساس می‌شود، بازرگانی صارش می‌تواند این تیم را برای شما مهیا کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع ضمانتنامه های بانکی با ما تماس حاصل فرمایید .