واردات درایور LED و حمل و ترخیص LED درایور و LED driver

واردات درایور LED و حمل و ترخیص LED درایور و LED driver و واردات انواع LED driver از چین و حواله یوآن به چین :

واردات درایور LED :

درایورهای LED ،مقدار جریان و ولتاژ استفاده شده در دیودهای نوری یا همان LED را کنترل می کنند.این آی سی های درایور LED مدارات مجتمعی هستند که برای  کنترل روشنایی ورنگ پس زمینه ، شفافیت و افزایش نور LED ها مورد استفاده قرار می گیرند.
انواع درایورهای LED
White LED driver : این درایورها نور سفیدی را تولید می کنند و نویز بسیار کم با بازدهی بسیار بالا به اندازه 90 درصد را ایجاد می کنند.
LED PWM driver : این درایورها قابل برنامه ریزی هستند و در کاربردهایی استفاده می شوند که رنگ ،طرح مورد نظر می باشد.
RGB LED driver :این درایورها توسط نرم افزار ها قابل برنامه ریزی هستند.
Constant current LED driver:این درایورها جریان لوپ هر LED را مانیتور می کنند و به صورت اتوماتیک ولتاژ DC خروجی تولید شده را تنظیم می کنند.
segment LED drivers :درایورهایی هستند که از مدارات منطقی ترکیبی استفاده می کنند و ورودی چهاربیتی را دریافت می کنند و سیگنال های خروجی هفت تایی برای کنترل و نمایش سون سگمنت ها تولید می کنند.