واردات از چین را از کجا آغاز کنیم ؟ قسمت اول

واردات از چین را از کجا آغاز کنیم ؟ قسمت اول ، به عنوان یک وارد کننده از چین یا به عنوان کسی که قصد واردات ا ز چین را دارد سوالاتی هست که از خود می پرسید : از کجا بدانم کدام کالا بیشتر خواهد فروخت ؟ اول با کدام کالا شروع کنم ؟ […]