واردات مستقیم قطعات الکترونیکی مانند خازن، دیود، مقاومت از چین

واردات مستقیم قطعات الکترونیکی مانند خازن، دیود، مقاومت از چین ، بازرگانی صارش سالها سابقه در واردات انواع قطعات الکترونیکی از چین و سایر کشورها دارد. یکی از بزرگترین بازارهای الکترونیک دنیا در شهر شنزن چین قرار دارد. بازرگانی صارش با داشتن دفتر فعال در مرکز این بازار دسترسی بسیار مناسبی به تمام واردات مستقیم […]