کاتر PCB قطع کن پایه های اضافی

کاتر PCB قطع کن پایه های اضافی , برای تولید برد های THD پس از قرار گرفتن برد ها در حوزچه قلع نیاز به دستگاه کاتر PCB یا PCB Lead cutter می باشد , دستگاه کاتر PCB دارای یک تیغ با سرعت دور حدود 3000RPM و با جنسی از تنگستن به سرعت دوران می کند […]